Winkelwagen
0 item(s) - €0,00

Garantie

Garantiebepaling:

 

U heeft, als u de producten gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn onder normale omstandigheden, een jaar fabrieksgarantie van ons.
Mocht er zich binnen een jaar gebreken vertonen aan het door u bij ons aangeschafte product dan heeft u recht op een vervangend artikel of reparatie van het artikel, dit ter keuze van u.?

U heeft geen recht op garantie indien;

-sprake is van foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet opvolgen van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
-de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid.
-sprake is van oorzaken van buitenaf, waaronder bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen.
-de schade is ontstaan door poging tot zelf repareren.

De fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument-
waarvoor u zich tot ons kunt wenden.
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

De fabrieksgarantie staat tevens los van de wettelijke garantie.
(die geldt tijdens de normale levensduur van een product, en veelal langer zal zijn dan een jaar).

 


Procedure m.b.t. garantie
 

1. U stelt Rvsgrepen.nl op de hoogte. Dit kan telefonisch, per mail of schriftelijk.

2. U zendt het artikel op naar Rvsgrepen.nl of u brengt het artikel langs op onze vestiging, vergezeld met (een kopie van) de aankoopfactuur/pakbon of een ander betaalbewijs.
Voor adressen, zie de pagina met onze contactgegevens.
Let er op dat u zelf zorg dient te dragen voor voldoende frankering van het pakket!
Indien er sprake is van garantie, worden de retourverzendkosten ook door ons aan u vergoed. 

3. Als Rvsgrepen.nl het artikel retour ontvangen heeft wordt u op de hoogte gesteld.
Rvsgrepen.nl zal direct na ontvangst contact met u opnemen en u informeren over het artikel, de levertijd van het vervangende of gerepareerde artikel en eventuele andere zaken die van toepassing zijn.


Heeft u nog vragen ? Neem gerust contact met ons op.

TERUG NAAR KLANTENSERVICE